Menu Zamknij

Program Moje Ciepło – od kiedy, dla kogo i jakie kwoty dotacji?

DOtacje Moje Ciepło

Nabór wniosków w Programie Moje Ciepło 2022 już ruszył!

Osoby budujące lub planujące budowę domu długo na to czekały. 29 kwietnia 2022 r. ruszył nabór wniosków w nowym programie dofinansowań o nazwie Moje Ciepło, który wspiera zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach. Kwota przeznaczona na dotacje pochodzi ze środków Funduszu Modernizacyjnego i wynosi 600 milionów złotych.

 

Dlaczego Program Moje Ciepło jest tak potrzebny i czym różni się od Programu Czyste Powietrze?

Program Priorytetowy Moje Ciepło był tak bardzo wyczekiwany, ponieważ obecnie jako jedyny daje możliwość skorzystania z dotacji na zakup ekologicznej pompy ciepła właścicielom nowych domów jednorodzinnych i tym, którzy taką budowę dopiero zaczynają. Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób, które modernizują system ogrzewania w budynku, wymieniając stary, nieefektywny kocioł na bardziej przyjazne dla środowiska źródło ciepła i od 2020 roku nie mogą z niego skorzystać właściciele nowych domów przy zakładaniu nowego systemu ogrzewania. Takim osobom naprzeciw wychodzi właśnie Program Moje Ciepło.

Pompa gruntowa - dofinansowania

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać w Programie Moje Ciepło?

Wielkości możliwych do uzyskania dotacji określone zostały na poziomie 7 000 zł dla pomp powietrznych i 21 000 zł dla pomp gruntowych, nie otrzymamy jednak więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. W lekko uprzywilejowanej pozycji są osoby posiadające kartę dużej rodziny, które mogą ubiegać się o zwrot 45% wydanych środków, maksymalne kwoty dotacji pozostają jednak bez zmian.

Przykładowo, jeśli dokonamy zakupu pompy ciepła typu powietrze-woda np. marki CTC za łączną kwotę 50 000 zł wraz z montażem, z Programu Moje Ciepło otrzymamy 7 000 zł, przy gruntowej pompie ciepła zakupionej za taką samą kwotę otrzymamy 15 000 zł dotacji (30% kosztów), jeśli posiadamy kartę dużej rodziny, możemy liczyć na 21 000 zł (45% kosztów, kwota maksymalna dla pompy gruntowej to 21 000 zł).

Jakie domy kwalifikują się do Programu Priorytetowego Moje Ciepło?

Wiemy już, że do programu kwalifikują się nowo wybudowane domy mieszkalne jednorodzinne oraz te, których budowa nadal trwa. Co dokładnie rozumiemy jednak pod pojęciem nowy budynek mieszkalny?

• dom, którego budowa zakończyła się nie wcześniej niż 01.01.2021 roku (liczy się tutaj data złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie)

• dom, który nadal jest w trakcie budowy

Kto może złożyć wniosek w Programie Moje Ciepło?

Wniosek złożyć może jedynie właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego, program skierowany jest tylko do osób fizycznych. Musi być to osoba, która wskazana została w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy. Nazwisko wnioskodawcy powinno widnieć także na fakturze/dokumencie księgowym świadczącym o zakupie nowego urządzenia, data zakupu nie może być wcześniejsza niż 01.01.2021 roku. Nie złożymy prawidłowego wniosku, jeśli budynek kupiliśmy od dewelopera, ponieważ nasze nazwisko nie widnieje wtedy na pozwoleniu na budowę.

Czy Program Moje Ciepło można łączyć z ulgą termomodernizacyjną?

Skorzystać jednocześnie z programu Moje Ciepło i ulgi termomodernizacyjnej można jedynie w przypadku, gdy zakup pompy ciepła nastąpił już po oddaniu budynku jednorodzinnego do użytkowania. Oczywiście pamiętać należy o tym, że wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy złożony musiał być po 01.01.2021 roku. Zwrotu podatku z ulgi termomodernizacyjnej nie otrzymają więc osoby, które dokonały zakupu pompy ciepła jeszcze w trakcie budowy swojego domu mieszkalnego.

 

Czy posiadanie kominka może wykluczyć otrzymanie dofinansowania z Programu Moje Ciepło?

Zwrotu części środków na zakup pompy ciepła nie dostaniemy, jeśli w budynku znajdzie się też źródło ciepła na paliwa stałe np. ogrzewanie kominkowe. Dotację otrzymamy w przypadku gdy kominek pełni tylko funkcję dekoracyjną lub rekreacyjną. Nie może posiadać on więc rozprowadzenia ciepła do innych pomieszczeń ani płaszcza wodnego. Może być używany jedynie sporadycznie i nie jako źródło ciepła.

Terminy składania wniosków w Programie Priorytetowym Moje Ciepło?

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków w kwocie 600 mln PLN. Najlepiej więc zdecydować się na to tak szybko, jak tylko będziemy mieli taką możliwość.

W jaki sposób złożyć prawidłowy wniosek o dotację z PP Moje Ciepło?

Wnioski przyjmuje i rozpatruje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez system elektroniczny - generator wniosków o dofinansowanie (GWD) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Warto zapoznać się z dokładną instrukcją składania wniosku znajdującą się tutaj.

Wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty, które musimy wcześniej przygotować, dostępne są na głównej stronie programu https://www.mojecieplo.gov.pl/.

Czy błędny lub niekompletny wniosek do Programu Moje Ciepło będzie można poprawić?

W ciągu 60 dni od daty rejestracji wniosku nastąpi jego ocena pod względem dostępu i jakościowym. Wniosek niezgodny z programem zostanie automatycznie odrzucony. W przypadku brakujących informacji lub załączników zostaniemy poproszeni o ich uzupełnienie w czasie do 10 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Nie musimy się więc obawiać, że przez jakieś drobne przeoczenie stracimy szansę na dotację.