Menu Zamknij

Ulga termomodernizacyjna

Montaż pompy ciepła, tak jak wiele innych prac termomodernizacyjnych może być objęty ulgą, która pozwala na zaoszczędzenie w ten sposób pieniędzy i sprawia, że instalacja pompy ciepła może być jeszcze bardziej opłacalna. Poniżej prezentujemy zbiór informacji dotyczący ulgi podatkowej w kontekście pomp ciepła. (stan na 11.2021)

Ulga termomodernizacyjna - na czym polega?

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podatku wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w mieszkalnym budynku jednorodzinnym. Przeszukując dokumenty prawne, które wyjaśniałyby dokładnie co może być uznane za tego rodzaju przedsięwzięcie, dotrzemy do Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.), w której zapisy twierdzą, że mowa o:

 1. Ulepszeniu, w wyniku którego, między innymi w budynkach mieszkalnych, zmniejsza się zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej;
 2. Ulepszeniu, które skutkuje zmniejszeniem strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych/źródłach ciepła (o ile budynek, do którego ta energia jest dostarczana spełnia wymogi z zakresu oszczędności energii) lub podjęciu działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 3. Wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, co skutkowałoby zmniejszeniem kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku;
 4. Całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji.

Każda z tych definicji wspiera działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii oraz idące za tym zmniejszenie kosztów, które stoją za zapewnieniem odpowiednich warunków do komfortu użytkowania budynku mieszkalnego i odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach. W praktyce pracami termomodernizacyjnymi mogą być: remonty okien, ocieplenie przegród zewnętrznych domu, zamontowanie wentylacji czy unowocześnienie systemu grzewczego - a montaż wykorzystującej OZE pompy ciepła zdecydowanie mieści się w tych ramach. Nie tylko zresztą sama instalacja pompy ciepła. Wspomniano wyżej w punkcie 2 o “podjęciu działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków” a te zawierają się chociażby w wykonaniu audytu energetycznego domu przed kupieniem pompy ciepła czy wykonanie dokumentacji projektowej dla gruntowej pompy ciepła.

Ulga termomodernizacyjna 2021

Według ustaleń w roku 2021 z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Można jednak odliczyć od dochodu wydatki poniesione na przedsięwzięcia termomodernizacyjne zarówno jeśli jest się podatnikiem będącym właścicielem budynku mieszkalnego, jak i jego współwłaścicielem. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Aby móc skorzystać z ulgi:

 1. Należy być podatnikiem opodatkowującym swoje dochody wg skali podatkowej lub jednolitej 19%-wej stawki podatku bądź opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 2. Należy być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w tym wolnostojącego lub tzw. bliźniaka, w zabudowie szeregowej lub grupowej).
 3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w zeznaniu rocznym odliczyć można poniesione koszty w kwocie nie większej niż 53 000 zł.
 4. Prace modernizacyjne muszą zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek.
 5. Wydatki muszą zostać udokumentowane fakturą. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży towaru lub usługi określony na fakturze VAT.

Wysokość ulgi zależy od wysokości odliczanych wydatków oraz sposobu rozliczania podatku dochodowego. Ulgę na termomodernizację rozliczyć można w:

 • Deklaracji PIT 36 i PIT 37 (w przypadku rozliczania wg skali podatkowej)
 • Deklaracji PIT 36L (w przypadku rozliczania wg podatku liniowego)
 • Deklaracji PIT 28 (w przypadku rozliczania ryczałtem)

Kwotę ulgi wpisać trzeba w rubryce “Odliczenia od dochodu” a do deklaracji dołączyć należy wypełniony załącznik PIT/O.

Co ważne, ulgę termomodernizacyjną łączyć można z programem Czyste Powietrze. Dzięki temu możliwe jest częściowe odliczenie od wydatków podatku oraz uzyskanie dofinansowania, co jeszcze bardziej przyczynia się do oszczędności.

Przykład rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej:

Podatnik w roku 2020 uzyskał dochód w wysokości 65 000,00 zł. W roku 2020 zamontował pompę ciepła typu powietrze-woda, której koszt udokumentowany na podstawie faktury VAT wynosi 18 000,00 zł. Ile wyniesie kwota ulgi termomodernizacyjnej?

Skala podatkowa dla dochodu 65 000,00 to 1. próg podatkowy - a więc 17%-wy podatek ( 2. próg podatkowy oznaczałby 32%-wy podatek).

18 000,00 zł - to suma, która będzie odliczona od podstawy opodatkowania.

18 000,00 x 17% = 3 060,00 zł

Zatem 3060,00 zł to kwota ulgi termomodernizacyjnej.