Menu Zamknij

Efektywność pompy ciepła – COP i SCOP

Najefektywniejsze pompy ciepła

Czy warto zainwestować w pompę ciepła?

Decydując się na zakup pompy ciepła powinniśmy dobrze znać te wskaźniki i wiedzieć jak prawidłowo je odczytywać. Zdecydowanie ułatwi nam to podjęcie właściwego i w pełni świadomego wyboru najlepszego dla nas urządzenia. COP jest bardzo pomocne przy porównaniu różnych pomp ciepła, ponieważ pokazuje jaka jest ich efektywność w danym momencie w określonych warunkach pracy. Dzięki współczynnikowi SCOP natomiast będziemy w stanie odliczyć ile pompa ciepła zużyje prądu w ciągu całego roku.

COP (ang. Coefficient of Performance)

COP to współczynnik wydajności pompy ciepła. Mówiąc najprościej jest to wielkość określająca ilość wytworzonej przez pompę ciepła mocy cieplnej w stosunku do pobranej przez nią energii elektrycznej. Im wyższe COP tym lepiej, ponieważ efektywność pompy ciepła jest większa, a co za tym idzie płacimy mniej za energię elektryczną potrzebną do jej działania.

Przykładowe obliczenie wartości COP:

2 kW – energia pobrana z sieci energetycznej (za tą energię płacimy)

7 kW – energia odzyskana przez pompę ciepła i dostarczona do źródła ogrzewania w domu (energia darmowa z OZE)

2 kW + 7 kW = 9 kW – zapotrzebowanie domu na ciepło w tym przypadku to 9 kW

9 kW / 2 kW = 4,5 (COP)

Otrzymany wynik to COP, które w tym przypadku wynosi 4,5. Wiemy dzięki niemu, że z 1 kilowata energii elektrycznej pompa ciepła wytworzyła w danej chwili 4,5 kW energii cieplnej. W tym przypadku z każdego kilowata energii, za którą płacimy uzyskujemy dodatkowo 3,5 kilowata energii darmowej, pozyskanej z OZE - gruntu, wody lub powietrza. Wskaźnik COP nie jest stały i zmienia się w zależności od różnicy temperatury pomiędzy dolnym a górnym źródłem energii. Zasada jest prosta, gdy ta różnica maleje, COP rośnie.

Dolne i górne źródło energii

Dolne źródło energii to powietrze, grunt lub woda z których w ekologiczny sposób pompa ciepła odzyskuje energię cieplną. Źródło to zmienia się w zależności od rodzaju pompy ciepła, którą wybierzemy. Zawsze wyższa temperatura dolnego źródła jest korzystniejsza dla efektywności pracy pompy ciepła i podwyższa COP urządzenia. Oczywiste jest, że w przypadku powietrznych pomp ciepła temperatura ta ulega największym wahaniom i podobnie zmienia się COP takiej pompy w zależności od temperatury panującej na zewnątrz.

Górne źródło energii jest to instalacja grzewcza w budynku np. ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe, ścienne. Tutaj zasada jest odwrotna niż w przypadku dolnego źródła ciepła, ponieważ im niższa temperatura tym wyższa efektywność urządzenia. Z tego też powodu dużo lepiej w przypadku pomp ciepła sprawdza się ogrzewanie podłogowe, którego temperatura jest dużo niższa niż w przypadku ogrzewania grzejnikowego.

Dolne i górne źródło ciepła
Wskaźniki efektywności pompy ciepła

SCOP (ang. Seasonal Coefficient of Performance)

SCOP to sezonowy współczynnik efektywności energetycznej i w przeciwieństwie do COP uwzględnia zmienne w czasie warunki pracy pompy ciepła, a co za tym idzie umożliwia obliczenie przybliżonego zużycia przez nią energii elektrycznej w ciągu całego roku. Wskaźnik ten oblicza się podobnie jak COP, ale biorąc pod uwagę wartości roczne.

Przykładowe obliczenie wartości SCOP:

16000 kWh/rok – zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej

4000 kWh/rok – zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła i urządzenia pomocnicze.

16000 / 4000 = 4

Otrzymaliśmy SCOP 4 - oznacza to, że średnio w trakcie całego roku pompa ciepła z każdego kilowata energii pobranej z sieci oddaje nam 4 kilowaty energii cieplnej. Znając zapotrzebowanie na energię grzewczą swojego budynku oraz SCOP możemy obliczyć przewidywany roczny rachunek za prąc przy zastosowaniu pompy ciepła:

16000 / 4 = 4000 kWh

Cena 1 kWh po doliczeniu wszystkich opłat dodatkowych – 0,70 zł

4000 x 0,75 = 3000 zł

Prognozowany koszt ogrzania domu pompą ciepła to w tym przypadku 3000 zł / rok.

Należy pamiętać o tym, że jest to wartość przybliżona, ponieważ w każdym roku średnia temperatura dolnego źródła ciepła może się różnić. Różnice te będą największe przy powietrznych pompach ciepła, natomiast najmniejsze przy pompach gruntowych. Spowodowane jest to tym, że temperatura pod powierzchnią gruntu ulega bardzo niewielkim wahaniom w porównaniu do temperatury powietrza. Pamiętajmy też, że najwyższe SCOP osiągniemy przy ogrzewaniu podłogowym, natomiast dużo mniej ekonomiczne będzie ogrzewanie grzejnikowe, które wymaga znacznie wyższej temperatury, aby uzyskać komfort termiczny w pomieszczeniach. Duży wpływ na SCOP ma również izolacja termiczna budynku, która obok górnego źródła energii ma największy wpływ na sezonowy współczynnik efektywności energetycznej.

Porównując pompy ciepła różnych producentów pamiętajmy o tym, aby powyższe wskaźniki podawane były zawsze według nowej normy PN-EN 14511 oraz identycznych parametrów dolnego i górnego źródła ciepła np. A7W35 lub A2W35. Odczytujemy je w sposób następujący:

A7W35 – temperatura dolnego źródła ciepła 7 stopni, natomiast górnego 35 stopni.

A2W35 - temperatura dolnego źródła ciepła 2 stopnie, natomiast górnego 35 stopni.